مجتمع شیمیایی آبیک

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (مجتمع شیمیایی آبیک) مجتمع آبیک دارای 60 هزار تن ظرفیت انباری است که به تولید سموم شیمیائی بخش کشاورزی با ظرفیت 16500 تن می پردازد

nazmafarin hafez
در تاریخ 19 تیر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.