پروژه آتی ساز برج های مسکونی نمک آبرود

پروژه آتی ساز برج های مسکونی نمک آبرود

این پروژه در قالب دو برج 14 طبقه و یک برج 18 طبقه با 156 واحد مسکونی یکی از مجهزترین برج­های استان مازندران است.

پروژه آتی ساز

پروژه آتی ساز

مجتمع تجاری آتی ساز همدان با مساحت 16079 متر مربع

پروژه دندانپزشکان

پروژه دندانپزشکان

تعاونی مسکن دندانپزشکان استان تهران- پروژه مروارید یک واقع درمنطقه 22 تهران به مساحت 3700 متر مربع

پروژه سایپا

پروژه سایپا

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

مجتمع اداری و تجاری گردون

مجتمع اداری و تجاری گردون

مجتمع اداری و تجاری گردون

مجتمع شیمیایی آبیک

مجتمع شیمیایی آبیک

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (مجتمع شیمیایی آبیک) مجتمع آبیک دارای 60 هزار تن ظرفیت انباری است که به تولید سموم شیمیائی بخش کشاورزی با ظرفیت 16500 تن می پردازد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر کرج

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر کرج

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر کرج