شرایط واگذاری شوکر وافشانه اشک آور

شرایط واگذاری شوکر وافشانه اشک آور

nazmafarin hafez
در تاریخ 19 تیر 1400

شوكر واسپری فلفل مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تنها مرجع ارائه تجهیزات دفاع‌شخصی است شورای امنیت کشور به منظور سازمان‌دهی استفاده، فروش، خرید، توزیع و نگهداری تجهیزات مانند شوکر، افشانه و … مقرر کرده است، توزیع و فروش تجهیزات دفاع شخصی از سوی نیروی انتظامی صورت گیرد که به طبع آن مرکز انتظام پلیس پیشگیری مسئولیت این امر مهم را به تعدادی از موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در سطح کشور واگذار کرد. بنا به درخواست متقاضی، تحویل گیرندگان این تجهیزات می‌توانند به مدت یکسال با هزینه اندک  خود را در قبال حوادث پیش آمده احتمالی بیمه کنند و این تجهیزات نیز بیمه می‌شوند سلامت روحی و روانی و … از جمله شرایط عمومی ...

ادامه مطلب