موسسه نگهبانی نظم آفرین حافظ

موسسه نگهبانی نظم آفرین حافظ

nazmafarin hafez
در تاریخ 19 تیر 1398

محور فعالیت ها ی موسسه نظم آفرین حافظ حفاظت ومراقبت از محلات حفاظت ومراقبت ازمجتمع های مسکونی حفاظت ومراقبت ازمجتمع های تجاری حفاظت ومراقبت ازمجتمع های صنعتی حفاظت ومراقبت ازمجتمع های درمانی حفاظت ومراقبت ازمجتمع های کشاورزی حفاظت ومراقبت ازاماکن اداری ،موسسات مالی واعتباری ،صندوق های قرض الحسنه و بانکهای خصوصی ، حفاظت ومراقبت ازاماکن تفریحی ،زیارتی ،آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی ،توریستی ،هتل ها ،پارک ها ،ابنیه های تاریخی وبقاع متبرکه و.. حفاظت ومراقبت از انبارهای خصوصی وعمومی حفاظت ومراقبت از سیلوها حفاظت ومراقبت از پایانه های مسافربری حفاظت ومراقبت از پروژه های عمرانی حفاظت ومراقبت ازمیادین میوه وتره بار حفاظت ومراقبت از همایش ها ،اجلاس، مراسم ، اجتماعات علمی ،فرهنگی ،تفریحی و ورزشی حفاظت ومراقبت از بانکهای دولتی با نیروهای مسلح وغیر مسلح حفاظت ومراقبت از ...

ادامه مطلب